O FIRMIEPRZEDMIOT DZIAŁANIAOFERTA MIESZKANIOWASPRAWY MIESZKAŃCÓWUsterki i awarieDodatki MieszkanioweOgłoszeniaRegulaminyPliki do pobraniaE-infoPRZETARGIWYDARZENIA

BIP

BIPPosiadamy   certyfikat
ISO 9001:
2015

 

Kościerzyna dn. 22.01.2019 r.

 

Kościerzyna dn. 14.12.2018 r.

 

Kościerskie TBS Spółka z o.o.

informuje mieszkańców, że

 w dniach 27, 28, 31 grudnia 2018 r.

należy podać  stany  wodomierzy w mieszkaniach

na dostarczonych drukach lub na adres e-mail:

eksploatacja@ktbs.com.pl

Formularz druku do pobrania

Kościerzyna dn. 24.09.2017 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu  na

„Najładniej ukwiecone i zazielenione okno,

balkon, loggię lub ogród

przy administrowanych nieruchomościach”

 

Rozstrzygnięto konkurs zorganizowany przez Kościerskie TBS Sp. z o.o. na „Najładniej ukwiecone i zazielenione okno, balkon, loggię lub ogród przy administrowanych nieruchomościach”. Od lipca do września komisja konkursowa oceniała obiekty zgłoszone do konkursu. Kościerskie TBS Sp. z o.o. uhonorowało laureatów tegorocznego konkursu poprzez wręczenie dyplomów i nagród pieniężnych. Przyznano nagrody: 500 zł za zajęcie pierwszego miejsca, 300 zł drugiego miejsca, 200 zł trzeciego miejsca, a osobom wyróżnionym w konkursie po 100 zł.

Lista nagrodzonych w konkursie:

I miejsce: Alicja Mielewczyk

II miejsce: Janina Chylak

III miejsce: Urszula Kutella

wyróżnienie: Józefa Urbaniak

wyróżnienie: Krystyna Wesołowska

wyróżnienie: Ewa Brzeska

 

 

Kościerzyna dn. 18.06.2018 r.

 

 

Kościerskie TBS Spółka z o.o.

informuje mieszkańców, że

 w dniach 26, 27, 28, 29 czerwca 2018 r.

w godzinach 1200 - 2000

dokonywane będą odczyty  wodomierzy w mieszkaniach.

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie mieszkań.

Szczegółowych informacji udzielamy w ogłoszeniach

zamieszczonych na tablicach informacyjnych w poszczególnych budynkach.

 

 

 

Kościerzyna dn. 30.05.2018 r.

 

Kościerskie TBS Spółka z o.o. w Kościerzynie

ogłasza konkurs na      

„Najładniej ukwiecone i zazielenione okno,

balkon, loggię lub ogród

przy administrowanych nieruchomościach”


Regulamin konkursu
1. Cel konkursu
   Celem konkursu jest wyłonienie najładniej ukwieconego obiektu : balkonu, okna, loggii lub ogrodu.
2. Organizacja konkursu
  1. Konkurs przeprowadzony będzie w okresie od 9 lipca do 10 września 2018 r.
  2. Konkursem kieruje Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Kościerskiego TBS Sp. z o.o.
  3. Wszelkie sprawy związane z organizacją konkursu należy kierować do siedziby Spółki przy ulicy Świętojańskiej 5d w Kościerzynie (Dział Eksploatacji), tel. 58 686- 32-13 lub 58 686- 38-20 - informacji udziela Pan Roman Weiher.
3. Kryteria i zasady oceny
  1. Oceniane będzie wrażenie estetyczne, pomysłowość i oryginalność rozwiązań zgłoszonych do   konkursu obiektów.
  2. Zgłoszone do konkursu obiekty będą oceniane w jednej kategorii: okna, balkony, loggie, tarasy, ogródki.
  3. W czasie trwania konkursu Komisja Konkursowa dokona 2 – krotnego przeglądu i oceny obiektów zgłoszonych do konkursu.
 4. Zasady uczestnictwa
  1. Zgłoszenia do konkursu należy dokonywać na „ Karcie zgłoszenia”, którą można odebrać w siedzibie Spółki Kościerskiego TBS w Dziale Eksploatacji przy ul. Świętojańskiej 5d w Kościerzynie lub na stronie internetowej: www.ktbs.com.pl .
  2. Zgłoszenia mogą składać właściciele i najemcy administrowanych przez Spółkę obiektów.
  3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jego organizacją.
  4. Termin składania „Kart zgłoszenia” upływa 6 lipca 2018 r. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki lub drogą elektroniczną e-mail: eksploatacja@ktbs.com.pl
  6. Osoba zgłaszając obiekt do konkursu wyraża zgodę na wizytę Komisji Konkursowej, wykonanie fotografii oraz na publikację wyników konkursu.
5. Laureaci konkursu i nagrody
  1. W konkursie przewiduje się 3 nagrody rzeczowe o wartości :
   a) I miejsce – 500 zł,
   b) II miejsce – 300 zł
   c) III miejsce – 200 zł
  2. W konkursie przewiduje się możliwość przydzielenia max. 3 wyróżnień o wartości 100 zł każde.
  3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 24 września 2018 r.     

                         * Karta zgłoszenia »

 

Kościerzyna dn. 10.04.2018 r.

 

ul. Alojzego  Piechowskiego 18

ul. Witolda Małcużyńskiego 2

ul. Witolda Małcużyńskiego 4

83-400 Kościerzyna

 

  Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Kościerzynie zgodnie z art. 30, pkt 3 Ustawy „o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego” (Dz. U. poz. 2071 z 2015 r. z dnia 16 listopada 2015 r. )  prosi o dostarczenie w terminie do 31 maja 2018 r. deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe za rok 2017.

  Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie złożenia deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie na gospodarstwo domowe za rok 2017 zgodnie z art. 30 ust. 5 w/w ustawy, Kościerskie TBS Spółka z o.o.  może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu i zastosować stawkę czynszu w wysokości  14,66 zł/m2.

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z wyżej wymienioną ustawą najemcy zobowiązani są również informować Kościerskie TBS Spółka z o.o. niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

Formularz  „ DEKLARACJA  O  WYSOKOŚCI  DOCHODÓW ”   znajduje się na stronie  internetowej  http://www.ktbs.com.pl/do_pobr/dekl2017.pdf  lub można odebrać w siedzibie Spółki . 

  Wypełnioną deklarację prosimy składać w sekretariacie naszej Spółki w godzinach urzędowania tj. poniedziałek 830 – 1630, wtorek – piątek 730 – 1530.

 

Kościerzyna dn. 06.02.2018 r.

 

Dyrektor Kościerskiego TBS Spółka z o.o.

przyjmuje interesantów

w sprawach skarg i wniosków

oraz w sprawach mieszkaniowych

w godzinach urzędowania Spółki

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Tel. 58 686-32-13

 

Kościerzyna dn. 14.12.2017 r.

 

Kościerskie TBS Spółka z o.o.

informuje mieszkańców, że

 w dniach 27, 28, 29 grudnia 2017 r.

należy podać  stany  wodomierzy w mieszkaniach

na dostarczonych drukach lub na adres e-mail:

eksploatacja@ktbs.com.pl

Formularz druku do pobrania

Kościerzyna dn. 20.09.2017 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu  na

„Najładniej ukwiecone i zazielenione okno,

balkon, loggię lub ogród

przy administrowanych nieruchomościach”

 

Rozstrzygnięto konkurs zorganizowany przez Kościerskie TBS Sp. z o.o. na „Najładniej ukwiecone i zazielenione okno, balkon, loggię lub ogród przy administrowanych nieruchomościach”. Od lipca do września komisja konkursowa oceniała obiekty zgłoszone do konkursu. Kościerskie TBS Sp. z o.o. uhonorowało laureatów tegorocznego konkursu poprzez wręczenie dyplomów i nagród pieniężnych. Przyznano nagrody: 500 zł za zajęcie pierwszego miejsca, 300 zł drugiego miejsca, 200 zł trzeciego miejsca, a osobom wyróżnionym w konkursie po 100 zł. Pozostałym uczestnikom  konkursu wręczono podziękowania i drobne upominki.

Lista nagrodzonych w konkursie:

I miejsce:  Państwo Joanna i Jan Tybora

II miejsce: Pani Janina Chylak

III miejsce: Zarząd Wspólnoty Szopińskiego 1

wyróżnienie: Irena Wencka i Pani Gertruda Ćwikałowska

wyróżnienie: Pani Danuta Turzyńska

wyróżnienie: Pani Urszula Kutella

 

 

Kościerzyna dn. 16.06.2017 r.

 

 

Kościerskie TBS Spółka z o.o.

informuje mieszkańców, że

 w dniach 27, 28, 29, 30 czerwca 2017 r.

w godzinach 1200 - 2000

dokonywane będą odczyty  wodomierzy w mieszkaniach.

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie mieszkań.

Szczegółowych informacji udzielamy w ogłoszeniach

zamieszczonych na tablicach informacyjnych w poszczególnych budynkach.

 

 

Kościerzyna dn. 23.05.2017 r.

 

Kościerskie TBS Spółka z o.o. w Kościerzynie

ogłasza konkurs na      

„Najładniej ukwiecone i zazielenione okno,

balkon, loggię lub ogród

przy administrowanych nieruchomościach”


Regulamin konkursu
1. Cel konkursu
   Celem konkursu jest wyłonienie najładniej ukwieconego obiektu : balkonu, okna, loggii lub ogrodu.
2. Organizacja konkursu
  1. Konkurs przeprowadzony będzie w okresie od 10 lipca do 8 września 2017 r.
  2. Konkursem kieruje Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Kościerskiego TBS.
  3. Wszelkie sprawy związane z organizacją konkursu należy kierować do siedziby Spółki przy ulicy Świętojańskiej 5d w Kościerzynie (Dział Eksploatacji), tel. 58 686- 32-13 lub 58 686- 38-20 - informacji udziela Pan Roman Weiher.
3. Kryteria i zasady oceny
  1. Oceniane będzie wrażenie estetyczne, pomysłowość i oryginalność rozwiązań zgłoszonych do   konkursu obiektów.
  2. Zgłoszone do konkursu obiekty będą oceniane w jednej kategorii: okna, balkony, loggie, tarasy, ogródki.
  3. W czasie trwania konkursu Komisja Konkursowa dokona 2 – krotnego przeglądu i oceny obiektów zgłoszonych do konkursu.
 4. Zasady uczestnictwa
  1. Zgłoszenia do konkursu należy dokonywać na „ Karcie zgłoszenia”, którą można odebrać w siedzibie Spółki Kościerskiego TBS w Dziale Eksploatacji przy ul. Świętojańskiej 5d w Kościerzynie lub na stronie internetowej: www.ktbs.com.pl .
  2. Zgłoszenia mogą składać właściciele i najemcy administrowanych przez Spółkę obiektów.
  3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jego organizacją.
  4. Termin składania „Kart zgłoszenia” upływa 7 lipca 2017 r. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki lub drogą elektroniczną e-mail: eksploatacja@ktbs.com.pl
  6. Osoba zgłaszając obiekt do konkursu wyraża zgodę na wizytę Komisji Konkursowej, wykonanie fotografii oraz na publikację wyników konkursu.
5. Laureaci konkursu i nagrody
  1. W konkursie przewiduje się 3 nagrody rzeczowe o wartości :
   a) I miejsce – 500 zł,
   b) II miejsce – 300 zł
   c) III miejsce – 200 zł
  2. W konkursie przewiduje się możliwość przydzielenia max. 3 wyróżnień o wartości 100 zł każde.
  3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 18 września 2017 r.     

 

 

 Kościerzyna, 05.03.2017 r.

ul. Alojzego  Piechowskiego 22

ul. Witolda Małcużyńskiego 6

ul. Witolda Małcużyńskiego 10

83-400 Kościerzyna

 

  Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Kościerzynie zgodnie z art. 30, pkt 3 Ustawy „o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego” (Dz. U. nr 98, poz. 1070 z 2000 r. z późniejszymi zmianami )  prosi o dostarczenie w terminie do 31 maja 2017 r. deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe za rok 2016.

  Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wyżej wymienionym artykułem Ustawy najemcy zobowiązani są również informować Kościerskie TBS Spółka z o.o. niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

  Dodatkowo informujemy, że w przypadku nie złożenia deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie na gospodarstwo domowe za rok 2016 zgodnie z art. 30, pkt 5, w/w Ustawy, Kościerskie TBS Spółka z o.o.  może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu i zastosować stawkę czynszu wolnego  w wysokości  14,66 zł/m2.

  Formularz  „ DEKLARACJA  O  WYSOKOŚCI  DOCHODÓW ”   znajduje się na stronie  internetowej  http://www.ktbs.com.pl/do_pobr/deklaracja.pdf  lub można odebrać w siedzibie Spółki . 

  Wypełnioną deklarację prosimy składać w sekretariacie naszej Spółki w godzinach urzędowania tj. poniedziałek 830 – 1630, wtorek – piątek 730 – 1530.

Kościerzyna dn. 17.02.2017 r.

KAWKA w Kościerzynie

Ograniczenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków i zmianę systemu ogrzewania

    

M.C. Skłodowskiej 2

 

W latach 2014-2016 dzięki Gminie Miejskiej Kościerzyna w 10 budynkach gminnych i 5 budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez Kościerskie TBS Spółka z o.o. w oparciu o program „KAWKA – likwidacja niskiej emisji” przeprowadzono roboty termomodernizacyjne i podłączono je do miejskiej sieci cieplnej.
Koszt robót wyniósł 5 mln zł. Pozyskana dotacja z WFOŚ w Gdańsku dla administrowanych przez nas budynków to 2,25 mln zł (45% kosztów), niskooprocentowana pożyczka z NFOŚ 2,25 mln zł (45% kosztów), a wkład własny tylko 500 tys. zł (10 % kosztów).
W wyniku realizacji zadania zlikwidowano w tych budynkach 213 źródeł ciepła opalanych węglem i innymi paliwami stałymi. Dzięki temu ograniczono emisję do powietrza szkodliwych pyłów PM10 o 4,922 ton/rok i PM2,5 o 4,663 ton/rok oraz CO2 o 849,5 ton/rok.
W 2017 r. w ramach wniosków o dofinansowanie złożonych przez Kościerskie TBS Spółka z o.o. w 2015 r. planowane jest podłączenie kolejnych 5 budynków wspólnot mieszkaniowych do miejskiej sieci cieplnej. Likwidacji ulegnie kolejnych 72 źródeł ciepła opalanych węglem.
Planowane efekty ekologiczne dla tego zadania to: zmniejszenie emisji pyłu PM10 o 2,744 ton/rok i PM2,5 o 2,6 ton/rok oraz CO2 o 466,26 ton/rok.
Niestety bardzo korzystny dla Kościerzyny program „KAWKA” nie będzie kontynuowany, co skutkuje brakiem możliwości uzyskania dofinansowania w kolejnych latach.

    

Dworcowa 1

    

3-go Maja 11

    

Rynek 6

    

Miodowa 10

    

Dworcowa 5

    

8-go Marca 47

    

Młyńska 6

    

Kapliczna 9

    

Traugutta 4

    

Wybickiego 8

    

Sikorskiego 11

    

Sikorskiego 10

    

Sikorskiego 5

    

Lipowa 1

 

Kościerzyna dn. 13.12.2016 r.

 

 

Kościerskie TBS Spółka z o.o.

informuje mieszkańców, że

 w dniach 27, 28, 29, 31 grudnia 2016 r.

należy podać  stany  wodomierzy w mieszkaniach

na dostarczonych drukach lub na adres e-mail:

eksploatacja@ktbs.com.pl

Formularz druku do pobrania

 

Kościerzyna dn. 19.10.2016 r.

 

OGŁOSZENIE

 

       Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w  Kościerzynie w związku z pożarem w dniu 26 września 2016r., który miał miejsce w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy 1000-lecia 6 w Kościerzynie zwraca się z prośbą o nieblokowanie dróg dojazdowych i trawników, gdyż utrudnia to prowadzenie działań ratowniczych, a w szczególności utrudnia dojazd do miejsca pożaru.

Parkując w miejscach do tego wyznaczonych dajesz komuś szansę na przeżycie.

       W stosunku do osób, które utrudniają prowadzenie działań ratowniczych, a w szczególności utrudniają dojazd do miejsca pożaru może być zastosowana kara aresztu, grzywny (500 zł) albo kara nagany. Organami wyspecjalizowanymi do kontroli stosowania przepisów z zakresu zatrzymania się i postoju są Policja i Straż Miejska.

 

 

Kościerzyna dn. 21.09.2016 r.

 

Profesjonalne administrowanie

 wspólnotami mieszkaniowymi !

 

Kościerskie TBS Sp. z o.o. oferuje Państwu naszą wiedzę, doświadczenie i profesjonalizm w wykonywaniu usługi administrowania nieruchomością. Jesteśmy największym, działającym od ponad 20 lat administratorem Wspólnot Mieszkaniowych w Kościerzynie. Posiadamy własną siedzibę z dogodną lokalizacją, doświadczoną kadrę inżynieryjno-techniczną oraz własne służby finansowo-księgowe. Oferujemy najniższe koszty utrzymania Waszej nieruchomości wspólnej - nawet ponad 60% niższe w stosunku do innych zarządców. Zapewniamy prowadzenie pełnej księgowości, kompleksową obsługę techniczną nieruchomości, a także pozycję na rynku pozwalającą na negocjowanie stawek i umów z usługodawcami.

W przypadku wyboru naszej oferty dołożymy wszelkich starań, aby współpraca przebiegała pomyślnie a Świadczone usługi spełniały Państwa oczekiwania.

 

Skorzystaj z naszej oferty: po prostu mieszkaj, a my zajmiemy się resztą !

Zarząd Kościerskiego TBS

 

 

Kościerzyna dn. 21.09.2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu

 na

„Najładniej ukwiecone i zazielenione okno,

balkon, loggię lub ogród

przy administrowanych nieruchomościach”

Rozstrzygnięto konkurs zorganizowany przez Kościerskie TBS Sp. z o.o. na „Najładniej ukwiecone i zazielenione okno, balkon, loggię lub ogród przy administrowanych nieruchomościach”. Od lipca do września komisja konkursowa oceniała obiekty zgłoszone do konkursu. Kościerskie TBS Sp. z o.o. uhonorowało laureatów tegorocznego konkursu poprzez wręczenie dyplomów i nagród pieniężnych. Przyznano nagrody: 500 zł za zajęcie pierwszego miejsca, 300 zł drugiego miejsca, 200 zł trzeciego miejsca, a osobom wyróżnionym w konkursie po 100 zł. Pozostałym uczestnikom  konkursu wręczono podziękowania i drobne upominki. Zwycięzcy nie kryli zadowolenia. Celem konkursu było zachęcenie mieszkańców budynków administrowanych  przez Kościerskie TBS Sp.  z o.o. do dbałości o estetyczny wygląd miejsca swojego zamieszkania, a przez to całego środowiska w naszym mieście.

 

Lista nagrodzonych w konkursie:

I miejsce:  Państwo Joanna i Jan Tybora

II miejsce: Pani Urszula Kutella

III miejsce: Pani Zofia Lubińska

wyróżnienie: Pani Małgorzata Brzoskowska

wyróżnienie: Pani Krystyna Wesołowska

wyróżnienie: Pani Irena Wencka i Pani Gertruda Ćwikałowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kościerzyna dn. 10.06.2016 r.

 

Informacja

Kościerskie TBS Spółka z o. w Kościerzynie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i z zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora z dnia 08.06.2016 r. informuje, że zmianie ulegają godziny urzędowania spółki od dnia 01.07.2016 r.:

    - od wtorku do piątku    7.30 do 15.30 

    -  poniedziałek (bez zmian)    8.30 do 16.30

 

 

Kościerzyna dn. 13.05.2016 r.

 

Kościerskie TBS Spółka z o.o. w Kościerzynie

ogłasza konkurs na      

„Najładniej ukwiecone i zazielenione okno,

balkon, loggię lub ogród

przy administrowanych nieruchomościach”


Regulamin konkursu
1. Cel konkursu
   Celem konkursu jest wyłonienie najładniej ukwieconego obiektu : balkonu, okna, loggii lub ogrodu.
2. Organizacja konkursu
  1. Konkurs przeprowadzony będzie w okresie od 11 lipca do 9 września 2016 r.
  2. Konkursem kieruje Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Kościerskiego TBS.
  3. Wszelkie sprawy związane z organizacją konkursu należy kierować do siedziby Kościerskiego TBS (Dział Eksploatacji) przy ulicy Świętojańska 5d w Kościerzynie, tel. 58 686- 32-13 lub 58 686- 38-20 - informacji udziela Pan Roman Weiher.
3. Kryteria i zasady oceny
  1. Oceniane będzie wrażenie estetyczne, pomysłowość i oryginalność rozwiązań zgłoszonych do   konkursu obiektów.
  2. Zgłoszone do konkursu obiekty będą oceniane w jednej kategorii: okna, balkony, loggie, tarasy, ogródki.
  3. W czasie trwania konkursu Komisja Konkursowa dokona 2 – krotnego przeglądu i oceny obiektów zgłoszonych do konkursu.
 4. Zasady uczestnictwa
  1. Zgłoszenia do konkursu należy dokonywać na „ Karcie zgłoszenia”, którą można odebrać w siedzibie Spółki Kościerskiego TBS w Dziale Eksploatacji przy ul. Świętojańskiej 5d w Kościerzynie lub na stronie internetowej: www.ktbs.com.pl .
  2. Zgłoszenia mogą składać właściciele i najemcy administrowanych przez Spółkę obiektów.
  3. W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jego organizacją.
  4. Termin składania „Kart zgłoszenia” upływa 8 lipca 2016 r. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki lub drogą elektroniczną e-mail: eksploatacja@ktbs.com.pl
  6. Osoba zgłaszając obiekt do konkursu wyraża zgodę na wizytę Komisji Konkursowej, wykonanie fotografii oraz na publikację wyników konkursu.
5. Laureaci konkursu i nagrody
  1. W konkursie przewiduje się 3 nagrody rzeczowe o wartości :
   a) I miejsce – 500 zł,
   b) II miejsce – 300 zł
   c) III miejsce – 200 zł
  2. W konkursie przewiduje się możliwość przydzielenia max. 3 wyróżnień o wartości 100 zł każde.
  3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 19 września 2016 r.     

 

 

 ul. Alojzego  Piechowskiego 18

ul. Witolda Małcużyńskiego 2

ul. Witolda Małcużyńskiego 4

83-400 Kościerzyna

 

  Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Kościerzynie zgodnie z art. 30, pkt 3 Ustawy „o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego” (Dz. U. nr 98, poz. 1070 z 2000 r. z późniejszymi zmianami )  prosi o dostarczenie w terminie do 31 maja 2016 r. deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe za rok 2015.

  Jednocześnie informujemy, że zgodnie z wyżej wymienionym artykułem Ustawy najemcy zobowiązani są również informować Kościerskie TBS Spółka z o.o. niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

  Dodatkowo informujemy, że w przypadku nie złożenia deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie na gospodarstwo domowe za rok 2015 zgodnie z art. 30, pkt 5, w/w Ustawy, Kościerskie TBS Spółka z o.o.  może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu i zastosować stawkę czynszu wolnego  w wysokości  14,66 zł/m2.

  Formularz  „ DEKLARACJA  O  WYSOKOŚCI  DOCHODÓW ”   znajduje się na stronie  internetowej  http://www.ktbs.com.pl/do_pobr/dekl2015.pdf  lub można odebrać w siedzibie Spółki . 

  Wypełnioną deklarację prosimy składać w sekretariacie naszej Spółki w godzinach urzędowania tj. poniedziałek 830 – 1630, wtorek – piątek 700 – 1500.

Kościerzyna, 21.03.2016 r.

 

 

Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych

administrowanych przez

Kościerskie TBS Sp. z o.o.

 

Dotyczy:         gruntu pod pojemniki na odpady komunalne oraz wykonania zabudowy

 

Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kościerzynie uprzejmie informuje, iż Burmistrz Miasta Kościerzyna pismem WGN.6845.23.2015 z dn. 03.06.2015 r.wyraża zgodę na zmianę umowy dzierżawy na umowę użyczenia gruntu pod pojemniki na odpady komunalne pod warunkiem wykonania nowej zabudowy śmietnikowej, bądź modernizację istniejącej ze środków funduszu remontowego wspólnoty. Uprzednio jednak wspólnota zobowiązana jest złożyć deklarację, iż będzie dbała o bieżącą konserwację i naprawę oraz utrzymywała porządek i czystość wokół pojemników.

 

Kościerzyna, dnia 25.06.2015 r.

 

Informacja
o oszczędności w ogrzewaniu mieszkań

Kościerskie TBS Spółka z o.o. informuje, że od 01.01.2012 r. dokonaliśmy zmniejszenia zamówionej mocy cieplnej na potrzeby ogrzewania budynków wspólnot mieszkaniowych. Zmniejszenie zamówionej mocy cieplnej było możliwe dzięki sfinansowaniu przez właścicieli mieszkań prac termomodernizacyjnych budynków obejmujących docieplenie ścian i dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Zamówiona moc cieplna dla budynków uległa zmniejszeniu od 11,7 % do nawet 37,3 %, średnio zaś o 32,4%, dzięki czemu np. w sezonie grzewczym 2013/2014 uzyskano oszczędności kosztów ogrzewania budynków od 3,6 % do 17,7 %, średnio o 10,8%, co w przełożeniu na pieniądze daje oszczędność roczną od 0,94 zł/m2 do 4,18 zł/m2, średnio 3,34 zł/m2.

Dla mieszkania o powierzchni 50 m2 średnia roczna oszczędność na ogrzewaniu w wyniku zmniejszenia mocy zamówionej wynosi 167 zł.

Kościerzyna, dnia 04.03.2015 r.

Informacja

     W nawiązaniu do złożonego wniosku mieszkańców budynków przy ul. Małcużyńskiego 2, 4, 6 i Piechowskiego 22 Kościerskie TBS Spółka z o.o. pragnie poinformować, że w bieżącym roku planujemy wykonać 29 miejsc postojowych na terenie naszego osiedla.

   Jednocześnie informujemy, że zwróciliśmy się z wnioskiem do Burmistrza Miasta Kościerzyna o usunięcie znaku D-40 (strefa zamieszkania) umiejscowionego na skrzyżowaniu ulic Piechowskiego – Małcużyńskiego, co w konsekwencji umożliwiłoby parkowanie pojazdów wzdłuż ulicy Małcużyńskiego w miejscach niewyznaczonych.

Dyrektor

 Krzysztof Knut

Kościerzyna, dnia 03.03.2015 r.

Informacja dla najemców w budynkach

Kościerskiego TBS Sp. z o.o.

przy ul. Małcużyńskiego 2,4,6,10

oraz Piechowskiego 18 i 22. 

    W nawiązaniu do docierających pytań i wątpliwości Kościerskie TBS Sp. z o.o. wyjaśnia, że kredytu na budowę mieszkań na wynajem ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego udzielił nam Bank Gospodarstwa Krajowego. Najemcy i partycypanci nie zaciągali kredytu na budowę powyższych mieszkań,  w związku z czym nie musieli wykazywać się zdolnością kredytową i nie muszą spłacać rat kredytowych, a tylko czynsz. Całość zobowiązań i ryzyka wzięła na siebie Spółka.

   Zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi spłata zobowiązań kredytowych (w zależności od budynku) następuje w okresie nawet 45 lat w oparciu o zasadę tzw. podwójnego indeksowania. Pierwszym czynnikiem zwiększającym zadłużenie są naliczane odsetki od zadłużenia. Stopa oprocentowania kredytu udzielonego na realizację przedsięwzięć inwestycyjno – budowlanych (budynki TBS) jest zmienna i ustalona w stosunku rocznym jako stopa efektywna w wysokości 50% stopy redyskontowej weksli przyjmowanych do redyskonta przez Narodowy Bank Polski.

   Drugim czynnikiem zwiększającym co kwartał wysokość rat kredytowych jest ich powiększenie o kwartalny wzrost cen produkcji budowlano – montażowej, ustalony na podstawie ostatnio ogłoszonej zmiany cen produkcji budowlano montażowej. Jeżeli ogłoszona zmiana cen wskazuje na wzrost cen niższy od 0,3% lub spadek cen, to kolejna spłata jest powiększona o 3%. Oba te czynniki powodują niestety stały wzrost wysokości spłaty kredytu.

 

Z poważaniem

Dyrektor Krzysztof Knut

Kościerzyna, luty 2015 r.

Wprowadził: K. Krauze