O FIRMIEPRZEDMIOT DZIAŁANIAOFERTA MIESZKANIOWASPRAWY MIESZKAŃCÓWE-infoPRZETARGIWYDARZENIA

 BIP 

PosiaBIPdamy    certyfikat
ISO 9001:2008

 

 

Przetargi

  Przetarg na: wykonywanie robót zduńskich  w administrowanych budynkach przez Kościerskie TBS Spółka z o.o. (poniżej 30.000 EUR).

* Ogłoszenie o zamówieniu »  Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot z art. 11 ust. 8 na: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 539 przy ul. Leona Heykego w Kościerzynie"

* Ogłoszenie o zamówieniu »

* Informacja z otwarcia ofert przetargowych »

* Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania »

 

* Specyfikacja istotnych warunków zamówienia »

      Załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do SIWZ - formularze w Word  »

      Dokumentacja projektowa - załącznik nr 9 do SIWZ   »

      STWiOR - załącznik nr 10 do SIWZ   »

      Kosztorysy ofertowe ślepe w formacie .ath - załącznik nr 11 do SIWZ   »     

Kosztorysy ofertowe ślepe (w pdf): 

* prace budowlane »

* instalacje elektryczne wewnętrzne »

* instalacje sanitarne wewnętrzne »

* zieleń na terenie działki »

* zagosp. terenu, prace drogowe wraz z przebudową zjazdu, osłona śmietnikowa »

* przyłącza sanitarne »

* instalacje elektryczne zewnętrzne »


  Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot z art. 11 ust. 8 na: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 539 przy ul. Leona Heykego w Kościerzynie"

* Ogłoszenie o zamówieniu »

* Informacja z otwarcia ofert przetargowych »

* Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania »

* Specyfikacja istotnych warunków zamówienia »

      Załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do SIWZ - formularze w Word  »

      Dokumentacja projektowa - załącznik nr 9 do SIWZ   »

      STWiOR - załącznik nr 10 do SIWZ   »

      Kosztorysy ofertowe ślepe w formacie .ath - załącznik nr 11 do SIWZ   »     

Kosztorysy ofertowe ślepe (w pdf): 

* prace budowlane »

* instalacje elektryczne wewnętrzne »

* instalacje sanitarne wewnętrzne »

* zieleń na terenie działki »

* zagosp. terenu, prace drogowe wraz z przebudową zjazdu, osłona śmietnikowa »

* przyłącza sanitarne »

* instalacje elektryczne zewnętrzne »


  Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot z art. 11 ust. 8 na: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 539 przy ul. Leona Heykego w Kościerzynie"

* Ogłoszenie o zamówieniu »

* Informacja z otwarcia ofert przetargowych »

* Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania »

 

* Specyfikacja istotnych warunków zamówienia »

* Odpowiedź na zapytanie do SIWZ z dnia 23.07.2018 r. »

      Załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do SIWZ - formularze w Word  »

      Dokumentacja projektowa - załącznik nr 9 do SIWZ   »

      STWiOR - załącznik nr 10 do SIWZ   »

      Kosztorysy ofertowe ślepe w formacie .ath - załącznik nr 11 do SIWZ   »     

Kosztorysy ofertowe ślepe (w pdf): 

* prace budowlane »

* instalacje elektryczne wewnętrzne »

* instalacje sanitarne wewnętrzne »

* zieleń na terenie działki »

* zagosp. terenu, prace drogowe wraz z przebudową zjazdu, osłona śmietnikowa »

* przyłącza sanitarne »

* instalacje elektryczne zewnętrzne »


  Przetarg  na: „ Wykonanie instalacji drenażowej budynku Mała Kolejowa 6 w Kościerzynie na terenie działki nr 166/12" (poniżej 30.000 EUR).

* Ogłoszenie o zamówieniu »

*Specyfikacja istotnych warunków zamówienia »

* Projekt umowy »

* Kosztorys ofertowy »

* Formularz ofertowy »

 

  Przetarg  na: „ Wykonanie instalacji drenażowej budynku Mała Kolejowa 6 w Kościerzynie na terenie działki nr 166/12" (poniżej 30.000 EUR).

* Ogłoszenie o zamówieniu »  Przetarg  na: „ Koszenie trawników przy budynkach administrowanych przez Kościerskie TBS Spółka z o.o." (poniżej 30.000 EUR)

* Ogłoszenie o zamówieniu »

* Informacja o unieważnieniu przetargu  »

* Specyfikacja istotnych warunków zamówienia »

* Projekt umowy »

* Załącznik nr 1 do projektu umowy - Zestawienie trawników w 22 obszarach  »

* Formularz ofertowy »


  Przetarg  na: „ Usługa w zakresie wykonywania pielęgnacji zieleni przy budynkach administrowanych przez Kościerskie TBS Spółka z o.o." (poniżej 30.000 EUR)

* Ogłoszenie o zamówieniu »

* Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  »

* Specyfikacja istotnych warunków zamówienia »

* Projekt umowy »

* Załącznik nr 1 do projektu umowy - Zestawienie elementów prac w 22 obszarach »

* Formularz ofertowy »  Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy siedziby Spółki przy ul. Świętojańskiej 5d w Kościerzynie.

* Ogłoszenie  »

  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot z art. 11 ust. 8 na: „Realizację robót remontowo-budowlanych w zakresie remontów bieżących i interwencyjnych w budynkach administrowanych  przez Kościerskie TBS Spółka z o.o. w branży ogólnobudowlanej" (Część I - roboty dekarsko blacharskie, Część II- roboty stolarsko ślusarskie)

* Ogłoszenie o zamówieniu »

* Informacja z otwarcia ofert przetargowych »

* Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty »

* Specyfikacja istotnych warunków zamówienia »

      Załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 6 do SIWZ - formularze w formacie .rtf »

* Załącznik nr 5A do SIWZ - projekt umowy »

* Załącznik nr 5B do SIWZ - projekt umowy »

* Załącznik nr 7A do SIWZ -kosztorys ofertowy ślepy »

      Załącznik nr 7A do SIWZ w formacie .ath »

* Załącznik nr 7B do SIWZ -kosztorys ofertowy ślepy »

      Załącznik nr 7B do SIWZ w formacie .ath »

* STWiOR »

  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot z art. 11 ust. 8 na: „Realizację robót remontowo-budowlanych w zakresie remontów bieżących i interwencyjnych w budynkach administrowanych  przez Kościerskie TBS Spółka z o.o. w branży elektrycznej" (Część I - roboty w zakresie instalacji elektrycznej, Część II- roboty w zakresie instalacji domofonowej)

* Ogłoszenie o zamówieniu »

* Informacja z otwarcia ofert przetargowych »

* Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty »

* Specyfikacja istotnych warunków zamówienia »

      Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8 do SIWZ - formularze w formacie .rtf »

* Załącznik nr 5A do SIWZ - projekt umowy »

* Załącznik nr 5B do SIWZ - projekt umowy »

* Załącznik nr 9 do SIWZ -kosztorys ofertowy ślepy (stawka VAT 8%) »

      Załącznik nr 9 do SIWZ w formacie .ath (stawka VAT 8%) »

* Druga część załącznika nr 9 do SIWZ -kosztorys ofertowy ślepy (stawka VAT 23%) »

      Druga część załącznika nr 9 do SIWZ w formacie .ath (stawka VAT 23%) »

* STWiOR »

 

  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot z art. 11 ust. 8 na: „Realizację usługi w zakresie remontów bieżących i interwencyjnych w budynkach administrowanych  przez Kościerskie TBS Spółka z o.o. w branży instalacyjnej wodno-kanalizacyjnej"

* Ogłoszenie o zamówieniu »

* Informacja z otwarcia ofert przetargowych »

* Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty »

* Specyfikacja istotnych warunków zamówienia »

      Załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 6 do SIWZ - formularze w formacie .rtf »

* Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy »

* Załącznik nr 7 do SIWZ -kosztorys ofertowy ślepy »

      Załącznik nr 7 do SIWZ w formacie .ath »  Przetarg na realizacje zadania: pn. „KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji – przyłączenie budynków mieszkalnych przy ul. Gdańska 2, Długa 5, Rynek 17/18, Lipowa 3 i Dworcowa 25 do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz ze zmianą systemu ogrzewania budynków”. 
Przetarg obejmuje wykonanie instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u. wraz z węzłami w pięciu budynkach wspólnot mieszkaniowych. Dla niniejszego zamówienia obowiązują art. 70 do 721 Kodeksu cywilnego.
 

* Ogłoszenie o zamówieniu »

* Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  »

* Specyfikacja istotnych warunków zamówienia »

* Wzór umowy »

* Formularze ofertowe »

 

* Projekt budowlany na część pierwszą »

* Specyfikacja techniczna na część pierwszą »

* Kosztorys ofertowy ślepy na część pierwszą »

      Kosztorys ofertowy na część pierwszą w formacie .ath »

 

* Projekt budowlany na część drugą »

* Specyfikacja techniczna na część drugą »

* Kosztorys ofertowy ślepy na część drugą »

      Kosztorys ofertowy na część drugą w formacie .ath »

 

* Projekt budowlany na część trzecią »

* Specyfikacja techniczna na część trzecią »

* Kosztorys ofertowy ślepy na część trzecią »

      Kosztorys ofertowy na część trzecią w formacie .ath »

 

* Projekt budowlany na część czwartą »

* Specyfikacja techniczna na część czwartą »

* Kosztorys ofertowy ślepy na część czwartą »

      Kosztorys ofertowy na część czwartą w formacie .ath »

 

* Projekt budowlany na część piątą »

* Specyfikacja techniczna na część piątą »

* Kosztorys ofertowy ślepy na część piątą »

      Kosztorys ofertowy na część piątą w formacie .ath »

 

  Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 539 przy ul. Heykego w Kościerzynie.

* Ogłoszenie  »


  Przetarg na: wykonywanie robót zduńskich  w administrowanych budynkach przez Kościerskie TBS Spółka z o.o. (poniżej 30.000 EUR).

* Ogłoszenie o zamówieniu »

* Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  »


  Przetarg na: docieplenie oraz  odnowienie ścian zewnętrznych w administrowanych budynkach przez Kościerskie TBS Spółka z o.o. (poniżej 30.000 EUR).

* Ogłoszenie o zamówieniu »

* Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  »
 

 

 

 

Wprowadził: K. Krauze