O FIRMIEPRZEDMIOT DZIAŁANIAOFERTA MIESZKANIOWASPRAWY MIESZKAŃCÓWE-infoPRACAPRZETARGIRODOWYDARZENIA

 BIP 

PosiaBIPdamy    certyfikat
ISO 9001:
2015

 

 

Przetargi

  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot z art. 11 ust. 8 na: „Usługa w zakresie wykonywania pielęgnacji zieleni przy budynkach administrowanych  przez Kościerskie TBS Spółka z o.o."

* Ogłoszenie o zamówieniu »

* Informacja z otwarcia ofert przetargowych »

* Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty»

* Specyfikacja istotnych warunków zamówienia »

* Projekt umowy »

      Formularze edytowalne- w formacie .rtf »  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot z art. 11 ust. 8 na: „Realizacja robót w zakresie remontów bieżących i interwencyjnych w budynkach administrowanych  przez Kościerskie TBS Spółka z o.o. w branży instalacyjnej wodno-kanalizacyjnej"

* Ogłoszenie o zamówieniu »

* Informacja z otwarcia ofert przetargowych »

* Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty»

* Specyfikacja istotnych warunków zamówienia »

      Załączniki nr 1, 2, 3, 4 , 6 i 8 do SIWZ - formularze w formacie .rtf »

* Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy »

* Załącznik nr 7 do SIWZ -kosztorys ofertowy ślepy »

      Załącznik nr 7 do SIWZ w formacie .ath »

* STWiOR »


  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot z art. 11 ust. 8 na: „Realizację robót remontowo-budowlanych w zakresie remontów bieżących i interwencyjnych w budynkach administrowanych  przez Kościerskie TBS Spółka z o.o. w branży elektrycznej" (Część I - roboty w zakresie instalacji elektrycznej, Część II- roboty w zakresie instalacji domofonowej)

* Ogłoszenie o zamówieniu »

* Informacja z otwarcia ofert przetargowych »

* Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty»

* Specyfikacja istotnych warunków zamówienia »

      Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 10 do SIWZ - formularze w formacie .rtf »

* Załącznik nr 5A do SIWZ - projekt umowy »

* Załącznik nr 5B do SIWZ - projekt umowy »

* Załącznik nr 9 do SIWZ -kosztorys ofertowy ślepy
      (stawka VAT 8%) »

      Załącznik nr 9 do SIWZ - kosztorys ofertowy ślepy w formacie .ath
      (stawka VAT 8%) »

* Druga część załącznika nr 9 do SIWZ -kosztorys ofertowy ślepy
      (stawka VAT 23%) »

      Druga część załącznika 9 do SIWZ -kosztorys ofertowy ślepy w formacie .ath
      (stawka VAT 23%) »

* STWiOR »

 

  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot z art. 11 ust. 8 na: „Realizację robót remontowo-budowlanych w zakresie remontów bieżących i interwencyjnych w budynkach administrowanych  przez Kościerskie TBS Spółka z o.o. w branży ogólnobudowlanej" (Część I - roboty stolarsko ślusarskie, Część II - roboty dekarsko blacharskie)

* Ogłoszenie o zamówieniu »

* Informacja z otwarcia ofert przetargowych »

* Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty»

* Specyfikacja istotnych warunków zamówienia »

      Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 6 i 8 do SIWZ - formularze w formacie .rtf »

* Załącznik nr 5A do SIWZ - projekt umowy »

* Załącznik nr 5B do SIWZ - projekt umowy »

* Załącznik nr 7A do SIWZ -kosztorys ofertowy ślepy »

      Załącznik nr 7A do SIWZ w formacie .ath »

* Załącznik nr 7B do SIWZ -kosztorys ofertowy ślepy »

      Załącznik nr 7B do SIWZ w formacie .ath »

* STWiOR »  Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot z art. 11 ust. 8 na: „Odnowienie elewacji wraz z remontem balkonów budynku przy ul. Piechowskiego 22 w Kościerzynie"

* Ogłoszenie o zamówieniu »

* Informacja z otwarcia ofert przetargowych »

* Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty»

* Specyfikacja istotnych warunków zamówienia »

      Załączniki nr 2,3,4,5,6,7 do SIWZ-formularze edytowalne - w formacie .rtf »

* STWiOR - załącznik nr 8 do SIWZ   »

*  Kosztorys ofertowy ślepy - załącznik nr 9 do SIWZ   »

  Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot z art. 11 ust. 8 na: „Odnowienie elewacji wraz z remontem balkonów budynku przy ul. Piechowskiego 22 w Kościerzynie"

* Ogłoszenie o zamówieniu »

* Informacja z otwarcia ofert przetargowych »

* Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania»

* Specyfikacja istotnych warunków zamówienia »

      Załączniki nr 2,3,4,5,6,7 do SIWZ-formularze edytowalne - w formacie .rtf »

* STWiOR - załącznik nr 8 do SIWZ   »

*  Kosztorys ofertowy ślepy - załącznik nr 9 do SIWZ   »

  Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot z art. 11 ust. 8 na: „Odnowienie elewacji wraz z remontem balkonów budynku przy ul. Piechowskiego 22 w Kościerzynie"

* Ogłoszenie o zamówieniu »

* Informacja z otwarcia ofert przetargowych »

* Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania»

* Specyfikacja istotnych warunków zamówienia »

      Załączniki nr 2,3,4,5,6,7 do SIWZ-formularze edytowalne - w formacie .rtf »

* STWiOR - załącznik nr 8 do SIWZ   »

*  Kosztorys ofertowy ślepy - załącznik nr 9 do SIWZ   »


  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot z art. 11 ust. 8 na: „Usługa w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach oraz przyległych terenach zewnętrznych administrowanych  przez Kościerskie TBS Spółka z o.o."

* Ogłoszenie o zamówieniu »

* Informacja z otwarcia ofert przetargowych »

* Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty»

* Specyfikacja istotnych warunków zamówienia »

* Projekt umowy »

      Formularze - edytowalne, w formacie .rtf »


  Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot z art. 11 ust. 8 na: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 539 przy ul. Leona Heykego w Kościerzynie"

* Ogłoszenie o zamówieniu »

* Zmiana ogłoszenia o zamówieniu »

* Zmiana Nr 2 ogłoszenia o zamówieniu »

* Informacja z otwarcia ofert przetargowych »

* Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty»

* Specyfikacja istotnych warunków zamówienia »

* Zmiana treści Specyfikacji  istotnych warunków zamówienia »

* Zmiana Nr 2 treści Specyfikacji  istotnych warunków zamówienia »

      Załączniki nr 2,3,4,5,6,7 i 8 do SIWZ-formularze edytowalne - w formacie .rtf »

      Dokumentacja projektowa - załącznik nr 9 do SIWZ   »

      STWiOR - załącznik nr 10 do SIWZ   »

      Kosztorysy ofertowe ślepe w formacie .ath - załącznik nr 11 do SIWZ   »     

Kosztorysy ofertowe ślepe (w pdf): 

* prace budowlane »

* instalacje elektryczne wewnętrzne »

* instalacje sanitarne wewnętrzne »

* zieleń na terenie działki »

* zagosp. terenu, prace drogowe wraz z przebudową zjazdu, osłona śmietnikowa »

* przyłącza sanitarne »

* instalacje elektryczne zewnętrzne »


  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot z art. 11 ust. 8 na: „Usługa w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach oraz przyległych terenach zewnętrznych administrowanych  przez Kościerskie TBS Spółka z o.o."

* Ogłoszenie o zamówieniu »

* Zmiana ogłoszenia o zamówieniu » 

* Informacja z otwarcia ofert przetargowych »

* Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania»

* Specyfikacja istotnych warunków zamówienia »

* Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia »

* Projekt umowy »

      Formularze - edytowalne, w formacie .rtf »

Zmieniony formularz cenowy (2.1) - edytowalny, w formacie .rtf »

 


  

 

 

 

Wprowadził: K. Krauze