O FIRMIEPRZEDMIOT DZIAŁANIAOFERTA MIESZKANIOWASPRAWY MIESZKAŃCÓWE-infoPRACAOferta pracyPRZETARGIRODOWYDARZENIABIP 

PosiaBIPdamy    certyfikat
ISO 9001:
2015

 

Oferta pracy

 

Kościerzyna 19.03.2020 r.

  

KOŚCIERSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.  

z a t r u d n i :

Administratora nieruchomości

w Dziale Eksploatacji

Miejsce pracy: Kościerzyna

Wymagania:

  1. Poziom wyształcenia: wyższe kierunkowe lub średnie.

  2. Kwalifikacje i umiejętności: znajomość zagadnień ogólnobudowlanych, znajomość w zakresie funkcjonowania instalacji C.O. i C.W.U. oraz instalacji wodno - kanalizacyjnej, znajomość kosztorysowania.

  3. Uprawnienia: obsługa komputera - programy Word, Excel itp.

  4. Doświadczenie: 1 rok stażu pracy z wykształceniem wyższym, 3 lata stażu pracy z  wykształceniem średnim.

  5. Inne: mile widziane uprawnienia ogólnobudowlane lub w zakresie instalacji C.O., C.W.U.

    

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów aplikacyjnych

na adres firmy do dnia 31 marca 2020 r. :

Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 5d , 83-400 Kościerzyna

Złożone dokumenty aplikacyjne muszą zawierać oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Referenta w Dziale Księgowości zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) .

* Treść oświadczenia »

 Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

• Administrator danych i kontakt do niego: Kościerskie TBS Sp. z o.o. ul. Świętojańska 5d, 83-400 Kościerzyna, tel.: 58 686-32-13

• Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@ktbs.com.pl tel.: 58 686-32-13

• Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 (1) Kodeksu pracy .

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny  dla potrzeb aktualnej rekrutacji z uwzględnieniem okresów przechowywania dokumentów określonych w przepisach szczególnych w tym przepisów archiwalnych.

• Okres przechowywania danych: do zakończenia aktualnej rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat.

• Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

• Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji w zakresie określonym w przepisach prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.