O FIRMIEKontaktWładze SpółkiZarządzanie JakościąPolityka JakościPRZEDMIOT DZIAŁANIAOFERTA MIESZKANIOWAE-infoSPRAWY MIESZKAŃCÓWPRZETARGIRODOWYDARZENIA

 BIP 

PosiaBIPdamy    certyfikat
ISO 9001:
2015

 

O Firmie


Idea utworzenia w Polsce Krajowego Funduszu Mieszkaniowego i Towarzystw Budownictwa Społecznego, które budowałyby mieszkania czynszowe (na wynajem) powstała 1995 roku na wzór francuskiej organizacji HLM. Ze środków budżetowych Państwa utworzono Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, a jedynym dysponentem tych środków ustanowiono Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

W dniu 26 października 1995 roku Sejm uchwalił Ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133 poz. 654 wraz z późniejszymi zmianami), która dała formalne podstawy do działania Towarzystw Budownictwa Społecznego.

Jedynym udziałowcem Spółki jest Miasto Kościerzyna

Akt założycielski Spółki (akt notarialny -repertorium A nr 4273/1998 z dnia 23.09. 1998r.) został zatwierdzony dnia 16.X.1998r. decyzją nr 137 Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

W dniu 03.02.1999 r. Kościerskie TBS Spółka z o.o. zostało wpisane do Rejestru Handlowego w Sądzie Rejonowym w Gdańsku w dziale B pod numerem 13514.

Uchwałą Rady Miasta Nr XXV/207/2000 z 13.VIII.'00 r. z dniem 01.01.2001 r. dokonano likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kościerzynie. Na mocy umów 03/DI/2001 i 02/DI/2001 z dnia 01.01.2001 r. Kościerskie TBS Sp. z o.o. przejęło nieruchomości zarządzane wcześniej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kościerzynie.

 

Nasze dane:

NIP  591-14-79-814

Regon 191736968

Kapitał zakładowy:  2 185 900,00 zł

Ilość udziałów: 21 859

Wpisana w rejestrze:

Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ w Gdańsku,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego

KRS: 0000004041Wprowadził: K. Krauze