O FIRMIEPRZEDMIOT DZIAŁANIAOFERTA NA ADMINISTROWANIEOFERTA MIESZKANIOWASPRAWY MIESZKAŃCÓWE-infoPRACAPRZETARGIRODOWYDARZENIANowy budynekKonkurs ,,KAWKA''Akcja ,,KOŚCIERSKIE DYMY''DIAMENTY FORBESA

BIP 

BIP

 

 Akcja ,,KOŚCIERSKIE DYMY''

sposób na zdrowie = likwidacja przyczyny zachorowalności

LIKWIDACJA SMOGU

Kościerskie TBS Sp. z o.o. zadeklarowało udział w Akcji "KOŚCIERSKIE DYMY" zorganizowanej przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościerzynie oraz Pomorską Fundację EKOenergetczną, której celem jest likwidacja smogu w naszym mieście, powiecie i województwie poprzez zwiększenie świadomości mieszkańców i zrealizowanie określonych wspólnie działań.

Smog stanowi nienaturalne, toksyczne zjawisko atmosferyczne powstałe na skutek wymieszania się powietrza z dymem oraz spalinami. W sezonie  zimowym (grzewczym) na terenie Kościerzyny wzrasta stężenie trucizn w atmosferze, co w znacznej mierze jest  spowodowane  poprzez nieodpowiedzialne palenie  śmieci, tworzyw sztucznych czy  plastików. Sytuacja ta stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia i samopoczucia mieszkańców Kościerzyny. Poprzez takie działania do atmosfery przedostają się związki chemiczne, takie jak: tlenki siarki i tlenek azotu oraz substancje stałe , czyli pyły zawieszone oraz kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, benzo(a)piren i naftalen.

Długotrwały kontakt z wymienionymi  związkami naraża  mieszkańców  na zmiany nowotworowe, osłabienia układu odpornościowego oraz niewydolności nerek i wątroby. Ponadto wyżej wymienione związki chemiczne stanowią pewnego rodzaju bodźce alergizujące, wywołujące astmę  oraz jej napady. Smog powoduje  zaostrzenie  przewlekłego zapalenia oskrzeli, czy niewydolności oddechowej, a także zwiększa ryzyko zachorowalności na  przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Smog jest szczególnie niebezpieczny dla kobiet w ciąży, dzieci  i osób starszych. Powoduje zmniejszenie masy płodu, może także  prowadzić do autyzmu  i astmy u dzieci oraz poważnych chorób niedokrwiennych u osób starszych.

Przestrzeganie zasad  prawidłowego ogrzewania gospodarstw domowych w sezonie  zimowym zapewni  wszystkim mieszkańcom Kościerzyny  realne szanse na lepsze zdrowie i samopoczucie.