O FIRMIEPRZEDMIOT DZIAŁANIAOFERTA MIESZKANIOWASPRAWY MIESZKAŃCÓWE-infoPRZETARGIRODOWYDARZENIAKonkurs ,,KAWKA''Puchar Burmistrza   w Piłce NożnejInwestycja Roku 2013DIAMENTY FORBESASpalanie śmieciPrasa o KTBS

BIP 

PosiaBIPdamy    certyfikat
ISO 9001:
2015

 

Oferta pracy

 

Kościerzyna 26.11.2019 r.

  

KOŚCIERSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.  

z a t r u d n i :

REFERENTA

w Dziale Księgowości

Miejsce pracy: Kościerzyna

Zadania m.in.:

·  Sporządzanie przypisów czynszu dla lokali

·  Wystawianie faktur, rachunków i not księgowych

·  Sporządzanie rejestrów zakupu i sprzedaży oraz deklaracji
   podatku od towarów i usług VAT

·  Miesięczne naliczenie podatku dochodowego

·  Rozliczanie kosztów na budynki

·  Prowadzenie rejestru wpłat kaucji mieszkaniowych

·  Księgowanie dokumentów

·  Prowadzenie kasy wewnętrznej Spółki

·  Obsługa sekretariatu w ramach zastępstwa

Wymagania:

·  Wykształcenie wyższe kierunkowe lub średnie

·  Znajomość zagadnień księgowych i podatkowych

·  Obsługa komputera - programy finansowo - księgowe

·  Staż pracy 1 rok w przypadku osób z wykształceniem wyższym,
   3 lata w przypadku osób z wykształceniem średnim

Oferujemy:

·  Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji

·  Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

·  Możliwość rozwoju       

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów aplikacyjnych

na adres firmy do dnia 06 grudnia 2019 r. :

Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 5d , 83-400 Kościerzyna

Złożone dokumenty aplikacyjne muszą zawierać oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Referenta w Dziale Księgowości zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) .

* Treść oświadczenia »

 Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

• Administrator danych i kontakt do niego: Kościerskie TBS Sp. z o.o. ul. Świętojańska 5d, 83-400 Kościerzyna, tel.: 58 686-32-13

• Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@ktbs.com.pl tel.: 58 686-32-13

• Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22 (1) Kodeksu pracy .

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny  dla potrzeb aktualnej rekrutacji z uwzględnieniem okresów przechowywania dokumentów określonych w przepisach szczególnych w tym przepisów archiwalnych.

• Okres przechowywania danych: do zakończenia aktualnej rekrutacji nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat.

• Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

• Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji w zakresie określonym w przepisach prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.