O FIRMIEPRZEDMIOT DZIAŁANIAOFERTA MIESZKANIOWASPRAWY MIESZKAŃCÓWE-infoPRZETARGIRODOWYDARZENIANowy budynekKonkurs ,,KAWKA''Akcja ,,KOŚCIERSKIE DYMY''DIAMENTY FORBESA

BIP 

PosiaBIPdamy    certyfikat
ISO 9001:2015

 

K O M U N I K A T Y

Kościerzyna, dnia 19.06.2020 r.

Ogłoszenie

   Kościerskie TBS Sp. z o.o. informuje mieszkańców, iż z uwagi na epidemię koronawirusa oraz Państwa bezpieczeństwo pracownicy Spółki w czerwcu bieżącego roku nie będą dokonywać odczytów liczników wody w mieszkaniach.

W związku z powyższym w dniach

 
25, 26, 29, 30 czerwca 2020 r.
należy podać stany wodomierzy na dostarczonych drukach, na adres e-mail: eksploatacja@ktbs.com.pl lub telefonicznie: (58) 686-32-13.

Formularz druku dostępny jest również na stronie internetowej:
Formularz druku do pobrania

 

● ● ●

 

Kościerzyna, dnia 22.05.2020 r.

Szanowni Mieszkańcy ! 

   Kościerskie TBS Sp. z o.o. informuje, że od dnia 25 maja 2020 r. godz. 8:30 ponownie otwiera swoje biura.

Ze względu na zagrożenie zarażeniem koronawirusem, obsługa mieszkańców będzie realizowana z zachowaniem wzmożonych zasad bezpieczeństwa.

Mieszkańcy wpuszczani będą pojedynczo, po zgłoszeniu swojej wizyty przy pomocy dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych do S-ki. Wejść mogą tylko osoby, które zgodnie z przepisami prawa, mają zakrytą twarz i usta. Po wejściu konieczne jest zdezynfekowanie rąk.

Mając na względzie bezpieczeństwo, preferowaną formą realizacji spraw nadal pozostaje kontakt telefoniczny lub mailowy.

Do Państwa dyspozycji pozostaje skrzynka podawcza, do której można składać wnioski, pisma, inne dokumenty.

W trakcie wykonywania prac, mieszkaniec proszony jest o zachowanie bezpiecznego dystansu - minimum 1,5 metra od pracownika. 

 

                       Z poważaniem

Dyrektor

mgr inż. Krzysztof Knut

 

● ● ●

 

Kościerzyna, dnia 31.03.2020 r.

Szanowni Mieszkańcy ! 

   W związku z ogłoszeniem Stanu Epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 491) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 566) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów Kościerskie TBS Sp. z o.o.

nie przyjmuje interesantów.

Prosimy kontaktować się wyłącznie telefonicznie pod:

58 686 32 13    58 686 38 20

lub pocztą elektroniczną (e-mail): eksploatacja@ktbs.com.pl    sekretariat@ktbs.com.pl

Wnioski można również składać w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do siedziby Spółki.
    Ograniczenie obowiązuje do odwołania.

 

                       Z poważaniem

Dyrektor

mgr inż. Krzysztof Knut

 

● ● ●

 

 

 

Kościerzyna, dnia 23.03.2020 r.  

Szanowni Mieszkańcy ! 

   Z uwagi na ogłoszenie Stanu Epidemii (DZ.U. 2020 poz.491) sprzątanie klatek i obejść budynków nie będzie się odbywało codziennie, a w zamian
 kilka razy w ciągu dnia będą dezynfekowane klamki do drzwi wejściowych, poręcze i domofony.
 Zaleca się zachowanie odległości co najmniej 1 m od osoby sprzątającej. Za utrudnienia przepraszamy mieszkańców i prosimy o wyrozumiałość.

 

                       Z poważaniem

Dyrektor

mgr inż. Krzysztof Knut

 

● ●

 

Kościerzyna, dnia 23.03.2020 r.

 

Szanowni Mieszkańcy ! 

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się KORONAWIRUSA wprowadza się
ZAKAZ KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW
do odwołania.

 

                       Z poważaniem

Dyrektor

mgr inż. Krzysztof Knut

 

● ● ●

 

Kościerzyna, dnia 15.03.2020 r.

 

Szanowni Mieszkańcy ! 

 

   Z uwagi na ogłoszenie Zagrożenia Epidemicznego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej [Dz.U. 2020, poz. 433] wprowadzam zakaz dostępu mieszkańców administrowanych budynków oraz interesantów do siedziby Kościerskiego TBS sp. z o.o.
W godzinach pracy Spółki pracownicy pozostają do Państwa dyspozycji pod :

  - numerami telefonów     58 686 32 13

   58 686 38 20

  - adresami e-mail       eksploatacja@ktbs.com.pl

     sekretariat@ktbs.com.pl

   Sprawy wymagające osobistego kontaktu z pracownikami Kościerskiego TBS sp. z o.o. realizowane będą wyłącznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Wnioski i dokumenty należy składać w skrzynce podawczej obok drzwi wejściowych do Spółki. Służby Pogotowia technicznego pracują na dotychczasowych zasadach.
    Ograniczenie obowiązuje do odwołania.

 

Dyrektor

 

mgr inż. Krzysztof Knut

 

.

Wprowadził:K.Krauze